Галузі знань та напрями підготовки

Код галузі Галузь знань Код спеціальності Спеціальність
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія