• 16 та 17 червня 2016 року проходило засідання ДЕК на спеціальності "Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях"

  Оцінювали якість дипломних робіт майбутніх техніків-технологів члени ДЕК у складі:

  Голова ДЕК - Ковальов Віктор Андрійович, кандидат технічних наук, доцент НТУУ "КПІ"

  Заступник голови - Параніч Віктор Петрович, кандидат психологічних наук, доцент, директор коледжу

  Члени комісії:

  Савіна Л.П.

  Зеленко В.Г.

  Казанцев Ю.В.

  Випуск у 2016 році склав 28 чоловік. Було відмічено високий рівень виконання дипломних проектів та знань студентів, про що свідчать результати захисту.

  Одностайним рішенням членів ДЕК усім присвоєна кваліфікація "молодший спеціаліст", "техніків-технолог".