21.02.18 відбулася зустріч з доктором технічних наук професором кафедри систем управління літальними апаратами НАУ Гаєвим Є.О. і старшим викладачем кафедри Вороновим С.І. Метою зустрічі було налагодження навчальних зв’язків між коледжем та університетом, надання фахової інформації з метою поглиблення знань студентів спеціальності “Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології “. На початку зустрічі студенти показали презентацію на тему “Автоматизація очима студентів 1 курсу”.

Професор Гаєв Є.О. продемонстрував створення моделі в програмі Matlab. Студенти 4 курсу разом з Євгеном Олександровичем мали можливість створити динамічний об’єкт.

Старший викладач Воронов С.І. представив програму для керування літаючими апаратами

Доповіді лекторів були сприйняті студентами з великою увагою та зацікавленістю.

По закінченню лекції відбувся обмін думками щодо подальшої співпраці між коледжем та університетом.