• На часі – забезпечення автоматизації навчального процесу

    Рішенням адміністративної ради від 09.02.2016 року у 2016-2017 навчальному році запроваджується автоматизована система управління навчальним процесом “Деканат”, що забезпечить підвищення якості його організації, відкритості та прозорості.

    Модулі цієї автоматизованої системи управління навчальним процесом покликані спростити й систематизувати складання навчальних планів, забезпечити прозорий розрахунок навчального навантаження комісій, провести попередній розподіл ставок педагогічних працівників між цикловими (випусковими) комісіями та розподіл навчального навантаження між викладачами циклових (випускових) комісій. А ще – забезпечити облік руху контингенту студентів, їх успішності, відвідування занять, призначення стипендій та вирішити питання підготовки вихідних даних для складання й оприлюднення розкладу занять.

  •