• Сучасний ринок праці орієнтований на пошук кваліфікованих, перспективних, молодих спеціалістів, творчих особистостей, які можуть легко долати комунікативні бар'єри. Знання іноземної мови допомагає молоді реалізувати свої кар'єрні амбіції і знайти гідну роботу.

    В процесі вивчення іноземної мови студенти повинні розвивати комунікативні навички і стимулювати мотивацію до самонавчання.

    10.02.16. пройшло відкрите заняття викладача іноземної мови Крещанової С.Л., на якому майбутні програмісти, студенти групи П-33, представили творчі проекти – презентації на теми, що стосувалися архітектури комп'ютера. В процесі заняття відбулось обговорення питань, пов'язаних з специфікою майбутньої спеціальності студентів.