Історія коледжу

Київський радіомеханічний технікум був створений відповідно до Постанови № 137 Ради Міністрів УРСР від 23 серпня 1960 р. структурний підрозділ Київського радіозаводу; розташовувався в приміщенні школи №160 і мав назву Дарницький вечірній механічний технікум. У технікумі працювали12 викладачів, а навчалися 65 студентів за двома спеціальностями - «Обробка металів» та «Радіоапаратобудуваня». Директором навчального закладу був призначений Ховпун Олександр Іванович ініціатор його створення, розширення і зміцнення.

Ховпун Олександр Іванович

21 серпня 1961 р. технікум був перейменований на Київський вечірній радіомеханічний технікум; йому була передана частина приміщення гуртожитку Київського радіозаводу (вул. Заслонова, 3), де було шість аудиторій, чотири лабораторії та три службові приміщення.

1962 р. Розпорядженням № 154 Київського раднаргоспу навчальний заклад перейменовано на Київський радіомеханічний технікум; проведено перший набір на денне відділення за спеціальністю "Автоматика і телемеханіка"; відбувся й перший випуск 29 студентів вечірнього відділення та 69 студентів заочного відділення.

1963 р. пройшов перший набір студентів на денне відділення спеціальності «Радіоапаратобудування»; розпочато будівництво навчального та виробничого корпусів, гуртожитку.

1965 р. технікум передано в підпорядкування Міністерства загального машинобудування СРСР. Того ж року відбувся перший випуск студентів денного відділення; на денному відділенні навчалися 923 студенти, на вечірньому — 183; збудовано навчальний корпус площею 7600 м2.

1966 р. здано в експлуатацію навчально-виробничий корпус площею 4400 м2. 1967 р. відкрито філію технікуму в м. Чернігів.

Зважаючи на потреби базових підприємств народного господарства України у висококваліфікованих спеціалістах, 1970 р., відбувся набір студентів на спеціальності "Радіотехніка" та"Виробництво мікроелектронних пристроїв".

1974 р. філію технікуму в м. Чернігів реорганізовано на Чернігівський радіомеханічний технікум. За цей час технікум значно розширився і зміцнив свою матеріальну базу. 1975 р. в технікумі навчалося вже 1325 студентів, працювало 193 співробітники, а вартість матеріальної бази становила 1 млн 486 тис. крб.

1980 р. було відкрито філію технікуму в м. Сміла Черкаської області.

1981 р., технікум уперше здійснив набір студентів на нову, сучасну спеціальність "Експлуатація та наладка верстатів з числовим програмним керуванням".

1985 р. на денних відділеннях технікуму навчалися 1503 студенти, на вечірньому — 453, у філії м. Сміла — 407; контингент співробітників складав 180 осіб. Того ж року збудовано двоповерхову їдальню загальною площею 1200 м2.

З 1988 р. посаду директора технікуму обіймає Карпенко Володимир Васильович – талановитий педагог і керівник, заслужений працівник освіти України.

Карпенко Володимир Васильович

З 1992 р. Київський радіомеханічний технікум підпорядковується Міністерству освіти і науки України.

Бурхливий розвиток комп'ютерних технологій, нагальна потреба у фахівцях економічного напряму, яка виникла в регіоні всередині дев'яностих, спонукали технікум до впровадження та освоєння нових перспективних і необхідних державі спеціальностей. У 1995 р. була відкрита спеціальність "Бухгалтерський облік", а у 1996 р. — "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж", спеціалізація "Технічне обслуговування і ремонт електронної обчислювальної техніки", у 1998 р. — "Економіка підприємства", у 2001 р. — "Програмування для електронної обчислювальної техніки і автоматизованих систем".

Підготовка фахівців відбувалась за такими спеціальностями:
— Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях;
— Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв;
— Обслуговування комп'ютерних систем і мереж;
— Розробка програмного забезпечення;
— Економіка підприємства;
— Бухгалтерський облік.

У 2007 р. відповідно до рішення трудового колективу коледж увійшов до складу Національного авіаційного університету.

Курс України на реформування й модернізацію вітчизняної освіти, адаптацію національної освітньої системи до змін, що відбуваються в європейському освітньому просторі, що зумовлені з визнанням якості знань як умови суспільного добробуту і прогресу, підняття рівня освіти, зокрема фахової та передфахової вищої, реалізація принципу її неперервності, надання студентам більш широких можливостей користування сучасними освітніми технологіями спонукали колектив технікуму до пошуку нових форм співпраці з навчальними закладами більш високого рівня акредитації. Тому за ініціативи технікуму, згідно з наказом № 633 Міністерства освіти і науки України від 19 липня 2007 р., Київський радіомеханічний технікум був реорганізований у Київський радіомеханічний коледж як відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету. З 17.052013 р. коледж очолює Параніч Віктор Петрович - кандидат психологічних наук, доцент.

Параніч Віктор Петрович

Зважаючи на напрями підготовки молодших спеціалістів у коледжі та перспективні концепції його розвитку, 30.09.2013 р. коледж перейменовано на Київський коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету.

2015 р. була заснована спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»; 2017 р. – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

01.07.2020 р. за наказом №190/ОД ректора НАУ, коледж було перейменовано на Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж комп`ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету», адже зараз у навчальному закладі здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів.

З грудня 2020 р. коледж очолює Зіатдінов Юрій Кашафович - заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор, дійсний член Аерокосмічної Академії України.

Зіатдінов Юрій Кашафович

Сьогодні у коледжі працює 159 співробітників: адмін. персонал, викладачі, фахівці, робітники та навчаються 1250 студентів. Серед викладачів є два заслужені вчителі України; шість кандидатів наук. 80% викладачів - спеціалісти вищої та першої категорій, з них 14 нагороджені Знаком "Відмінник освіти України", 16 працівників відзначені Почесними Грамотами і медалями Міністерства освіти і науки України.

Контингент коледжу - 1250 студентів. Конкурс на державне замовлення складає 4 – 6 осіб на місце, за контрактом - до 3 осіб залежно від спеціальності.

На сьогодні підготовка фахівців відбувається за такими спеціальностями:
- 051 Економіка;
- 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;
- 121 Інженерія програмного забезпечення;
- 123 Комп’ютерна інженерія;
- 133 Галузеве машинобудування;
- 172 Електронні комунікації та радіотехніка;
- 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка;
- 186 Видавництво та поліграфія.