а Атрибути

Атестація 2023


Атестація педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету» – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Згідно законодавства України атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення. Кожен педагогіний працівник нашого навчального закладу мав змогу підсумувати свої здобутки за міжатестаційний період, поділитися досвідом та напрацюваннями з колегами та атестаційною комісією. Адже самоосвіта та постійний професійний ріст-запорука високого професіоналізму викладачів коледжу.

alt : Наказ про атестацію педпрацівників коледжу

Портфоліо педпрацівників коледжу

Графік засідань атестаційних комісій

alt : Графік засідань атестаційних комісій

Графік атестації педагогічних працівників

alt : Графік атестації педагогічних працівників

Наказ 27-к від 21.03.23 про результати атестації

alt : Наказ 27-к від 21.03.23 про результати атестації

Витяг з наказу 48 від 14.04.23 про результати атестації

alt : Витяг з наказу 48 від 14.04.23 про результати атестації

Наказ 36-к від 26.04.2023 про результати атестації

alt : Наказ 36-к від 26.04.2023 про результати атестації