Засідання Методичної ради коледжу

21 грудня 2023 року у змішаному форматі відбулося чергове засідання Методичної ради коледжу, на якій заслухано доповідь голови випускової комісії спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології» Андрія Сороченка на тему: «Міждисциплінарна інтеграція – формування професіоналізму майбутнього фахівця». Під час виступу було акцентовано увагу на наскрізну задачу змістовної підготовки фахівців від розробки освітньо-професійної програми до захисту кваліфікаційної роботи.

Олена Висоцька, голова випускової комісії спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» розглянула питання єдиної методичної теми коледжу: «Удосконалення позитивного іміджу коледжу шляхом надання якісних освітніх послуг для забезпечення ринку праці кваліфікованими спеціалістами».

Обговорювались питання підвищення якості дистанційного навчання, гурткової роботи здобувачів освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу. Акцентовано увагу на результати наукової та навчально-методичної діяльності викладачів та організацію підведення підсумків професіональної діяльності викладачів за 1 семестр поточного навчального року.