Засідання "Школи молодого викладача"

24 січня відбулось чергове засідання "Школи молодого викладача": навчальний практикум на тему "Web-квест як засіб активізації колективної навчальної діяльності здобувачів освіти". Заняття проводила викладач циклової комісії іноземної мови Крещанова С.Л.

Метою засідання було ознайомлення з основними принципами, класифікацією, структурними елементами технології «веб-квест», прикладами її практичного застосування в процесі організації навчальних занять. Крещанова С.Л. представила технологію «веб-квест» як сукупність методів та прийомів організації дослідницької діяльності здобувачів освіти, як важливу мотиваційну складову для набуття ключових компетентностей, що мають бути сформовані відповідно до навчальної програми предмета/дисципліни. Під час проведення засідання "Школи молодого викладача" відбулось колективне обговорення методів практичної реалізації технології «веб-квест» в процесі організації дистанційного та змішаного навчання. Так викладач Бориславська Г.С. представила свої напрацювання щодо застосування Web-квестів на заняттях іноземної мови із залученням мультизадачного онлайн-сервісу Genially.