ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ІЗ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

19.01.2024 відбулася зустріч здобувачів освіти групи А-759-21 спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» з викладачем спецдисциплін Заячниковою Людмилою Михайлівною.

Здобувачі освіти були ознайомлені зі структурою, змістом освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та з її освітніми компонентами. Здобувачі ознайомились з основними характеристиками освітньо-професійної програми, з програмними компетентностями та програмними результатами навчання, з переліком та змістом обов’язкових компонент та їх логічною послідовністю, передбаченими формами підсумкового контролю. Також увага була приділена вибірковим дисциплінам: висвітлено їх перелік, розглянуто анотації та алгоритм обрання освітніх компонентів цієї групи.