Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку»

За умов динамічного розвитку ринку праці, стрімкого зростання вимог до фахівців, активного залучення роботодавців до освітнього процесу стає все більш важливим фактор якісної підготовки фахових молодших бакалаврів; саме це спонукає студентів не лише до здобуття відповідних знань та формування професійних навичок, необхідних для роботи за спеціальністю, але й сприяє формуванню науково-дослідницької компетентності, що є ключовою для успішної фахової кар'єри.

З 11 до 17 березня 2024 року відбувалася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку», що проводилася на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Студент нашого коледжу Володимир Коробчук ( гр. А-737-41), був учасником конференції, представив тези наукової статті на тему: «Автоматизація процесу фасування сипучих компонентів на ТОВ «КИЇВХЛІБ», укладеної на матеріалах виробництва, відзначивши актуальність даного дослідження у зв’язку з сучасними методами удосконалення автоматизованих систем фасування (науковий керівник Ірина Полющенко, викладач спеціальних дисциплін).

Бажаємо Володимиру й надалі успіхів у навчанні та науко-дослідницькій роботі!

alt : Конференція