Перегляд і доповнення поточної редакції ОПП Видавництво та поліграфія 2023 року

У березні 2023 року відбулося розширене засідання випускової комісії спеціальності 186 Видавництво та поліграфія ВСП «Київського фахового коледжу комп’ютерних технологій і економіки Національного авіаційного університету» за участю стейкхолдерів освітньо-професійної програми «Видавництво та поліграфія»: представників роботодавців, академічної спільноти та здобувачів освіти. У засіданні комісії взяли участь: завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету Олександр Бобарчук, головний редактор журналу «Принт-плюс» Ігор Агарков, начальник відділу розробки WebToPrint ТОВ «Компанія «С.В.М.» Сергій Скиба, провідний спеціаліст ТОВ «Від А до Я» Вікторія Новиченко, старший викладач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету Родіонова Олена, голова Студентської ради ВСП КФКТЕ НАУ Марина Молибога, здобувачі передвищої фахової освіти Владислав Григоришин, Марина Радай, Вероніка Лаєвська.

На засіданні комісії одним з питань було перегляд і затвердження ОПП Видавництво та поліграфія відповідно до затвердження Міністерством освіти і науки України Стандарту фахової передвищої освіти спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2023 №346) та на виконання Наказу директора коледжу про щорічний перегляд освітньо-професійних програм. Основними доповненнями до ОПП Видавництво та поліграфія є: збільшення кількості кредитів на виробниче навчання здобувачів вищої освіти; збільшення кількості кредитів на дисципліну Технологія електронних мультимедійних видань з метою набуття студентами компетентностей, що допомагають створювати і підтримувати електронній копії паперових видань; доповнити блоки вибіркових компонентів освіти дисциплінами гуманітарного та економічного спрямування, щоб дозволило би здобувачам освіти більш ґрунтовно опанувати компетентності, передбачені Стандартом фахової передвищої освіти спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» та ОПП «Видавництво та поліграфія».

В наслідок обговорення запропонованих змін до ОПП Видавництво та поліграфія на розширеному засіданні ВКС Видавництво та поліграфія було прийнято рішення про внесення змін до вищезгаданого ОПП, ухвалення пропонованої редакції ОПП вцілому зі врахуванням змін і доповнень і пропозицією винести ухвалену редакцію ОПП Видавництво та поліграфія на розгляд Методичної ради і Педагодічної ради коледжу.