Аналіз і обговорення редакції ОПП Видавництво та поліграфія 2024 року

У березні 2024 року відбулося розширене засідання випускової комісії спеціальності 186 Видавництво та поліграфія ВСП «Київського фахового коледжу комп’ютерних технологій і економіки Національного авіаційного університету» за участю стейкхолдерів освітньо-професійної програми «Видавництво та поліграфія»: представників роботодавців, академічної спільноти та здобувачів освіти. У засіданні комісії взяли участь: завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету Олександр Бобарчук, головний редактор журналу «Принт-плюс» Ігор Агарков, начальник відділу розробки WebToPrint ТОВ «Компанія «С.В.М.» Сергій Скиба, провідний спеціаліст ТОВ «Від А до Я» Вікторія Новиченко, завідувач відділення інформаційної справи, права та поліграфії ВСП Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету Тетяна Микитенко, голова Студентської ради ВСП КФКТЕ НАУ Марина Молибога, здобувачі передвищої фахової освіти Андрій Тулупніков, Анна Тетьянич, Анастасія Миронова, Григоришен Владислав.

Відповідно до наказу директора коледжу про щорічний перегляд змісту освітньо-професійних програм спеціальностей, зі врахуванням опитування здобувачів освіти, думок стейхолдерів від виробництва та представників академічної спільноти було запропоновано збільшити кількість кредитів на самостійну роботу студентів з освітнього компоненту Іноземна мова, збільшити кількість кредитів на опанування освітнього компоненту Інформатика та Соціологія. Також було запропоновано з метою покращення змісту освітнього компоненту Інженерна і комп’ютерна графіка перейменувати його в Ком’ютерну графіку. Також надійшли пропозиції голів циклових комісій щодо впорядкування кількості загальних і фахових компетенцій освітніх компонентів Іноземна мова та Українська мова за фаховим спрямуванням.

В наслідок обговорення запропонованих змін до ОПП Видавництво та поліграфія на розширеному засіданні ВКС Видавництво та поліграфія було прийнято рішення про внесення змін до вищезгаданого ОПП, ухвалення пропонованої редакції ОПП вцілому зі врахуванням змін і доповнень і пропозицією винести ухвалену редакцію ОПП Видавництво та поліграфія на розгляд Методичної ради і Педагодічної ради коледжу.