Викладачі коледжу Полющенко І.В. та Сороченко А.М. опублікували статтю у журналі «Фахова передвища освіта»

У Державні установі «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» вийшов з друку черговий номер журналу «Фахова передвища освіта», у якому свої багаторічні напрацювання представили викладачі коледжу Полющенко Ірина Вікторівна і Сороченко Андрій Михайлович. У статті «Міждисциплінарна інтеграція – формування професіоналізму майбутнього фахівця» автори обґрунтовують важливість використання міждисциплінарних зв’язків у процесі підготовки майбутніх фахівців зі спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Результатом такої інтеграції є забезпечення цілісної системи навчання у коледжі, що є важливою умовою реалізації комплексного підходу до підготовки фахових молодших бакалаврів.

Бажаємо колегам успіхів у подальшій науковій та практичній діяльності!

alt : Стаття Полющенко І, Сороченко А Міждисциплінарна інтеграція