03.10.2018 гостинно відчинив свої двері для мабутніх абітурієнтів та їх батьків Київський коледж комп`ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету.

Гості коледжу мали чудову нагоду ознайомитися з правилами прийому, умовами навчання, традиціями ККТЕ НАУ. Кожен гість зміг відвідати навчальні лабораторії коледжу та поспілкуватись зі студентами і викладачами.

В холі коледжу.

Біля стендів з виробами студентів спеціальностей “133 Галузеве машинобудування” та “151 Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології“.

Гостей вітають заслужений вчитель України поетеса викладач фізики Дворецька В.Л. та студентська рада коледжу

На будь-які запитання гостей дадуть кваліфіковану відповідь практичний психолог Микитенко Т.М. та завідувач відділення загальноосвітньої та доколеджійної підготовки Кліментьєва С.В.

Уважно занотовують отриману інформацію батьки

Про умови навчання та дозвілля розповідає заступник директора коледжу з ВР Масло В.М.

В спортивній залі коледжу гості цікавляться умовами занять спортом в керівника фізичного виховання Ціпоренко Я.І.

В лабораторії “Основ програмування та об’єктно-орієнтованого програмування “ (завідувач Ніколаєв А.А.) гості мали змогу побувати на занятті у викладача Круш О.Є.

На заняттях в лабораторії “Комп’ютерних мереж та системного програмного забезпечення “ (викладач Ціпоренко Л.О.)

Під час лекції в лабораторії “Комп’ютерної електроніки та автоматизованих систем” (завідувач Козінський В.В.)

Побували гості і в виробничих майстернях коледжу

В майстерні з обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки (завідувач Нєкеров О.В.)

В радіомонтажній майстерні у майстра виробничого навчання Крупініної О.В.

А ось і слюсарно-механічна майстерня (завідувач Лященко О.Д.)

На занятті в лабораторії “Технічної механіки, технологічного оснащення “

(завідувач Савіна Л.П.)

В кабінеті “Економіки, організації та планування діяльності підприємств” (завідувач Гальмакова Н.Б. )

До нових зустрічей!