25.10.18 для студентів 3 - 4 курсів спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» були проведені лекції з навчальної дисципліни «Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори» професором кафедри «Авіаційних комп’ютерно- інтегрованих комплексів» Національного авіаційного університету Аблесімовим О.К. На даній лекції були присутні студенти НАУ – наші випускники: Мулявка Д., Ревун Б., Цьоба А., які зараз навчаються на першому курсі за скороченою програмою. Вони надали корисну інформацію щодо навчання в університеті за даною спеціальністю, умовами проведення фахового іспиту, порядком здавання модулів з дисциплін. Студенти коледжу поспілкувалися з Аблесімовим О.К. щодо побудови типових динамічних ланок, моделювання та їх застосування для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» (керівник Полющенко І.В.)