Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньої програми відповідного кваліфікаційного рівня студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та сприяє одержанню студентами необхідних практичних навичок і вмінь. Невід’ємною складовою практичної підготовки студентів є фаховий тренінг.

Під час проходження Фахового тренінгу (навчальної практики) студенти групи Ф - 674-31, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» набули основних професійних навичок сучасної фінансової грамотності спеціаліста: надавали висновки з аналізу фінансових звітів, проводити операції зі страхування, складали фінансові кошториси і звіти, займатися банківськими операціями, оподаткуванням підприємства, спробували скласти звітність за МСФЗ. Результатом фахового тренінгу є формування професійних компетентностей фінансиста в сучасних умовах та застосування теоретичних знань з фінансів на практиці.

Наприкінці тренінгу студенти успішно виконали індивідуальне завдання та склали звіт. Під час тренінгу були активно використані мультимедійні технології змішаного навчання та системи Інтернет.

Фінальним акордом Фахового тренінгу стала екскурсія до музею «Грошей» при НБУ, яку було проведено 27.11.18 при активному сприянню керівників практики Харченко І.Г. та Аржанцевої А.М. Під час екскурсії студенти ознайомились з історією грошового обігу України та з особливостями становлення гривні, як сучасної грошової одиниці України, викарбували на згадку собі монету.