Викладачі комісії іноземних мов Миронець Д.К. та Мизрова А.М. опублікували наукову статтю на тему «Зміст формування іншомовної комунікативної компетентності особистості у сучасних умовах». Стаття надрукована в електронному науковому фаховому журналі «Імідж сучасного педагога» №6 (183) 2018р.