Конкурентоспроможність будь-якої держави на світовому ринку та якість життя її населення напряму залежить від рівня професійної підготовки кадрів. Сучасна освіта вимагає нових освітніх технологій, форм та інновацій, здатних забезпечити високу якість підготовки фахівців.  Дуальна освітня система в системі освіти представляє інноваційну модель організації навчального процесу у навчальному закладі. 

В рамках дуальної освіти в коледжі відбулась зустріч студентів відділення «Машинобудування та економіки» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з представниками ПриватБанка. Метою зустрічі була впровадження спільної співпраці над підготовкою фінансових кадрів через дуальну систему освіти. Тобто лекційні заняття будуть проходити в коледжійних аудиторіях, а практичні і курсові роботи, виробнича практика через систему онлайн – практики. Результат практики оцінюється загальною кількістю набраних балів, які надаються під час проходження 10-ти тестів за 10-ма модулями та 10-ма практичними завданнями. Після проходження практики видається електронний сертифікат в якому вказані результати і факт проходження практики. Це дуже зацікавило наших студентів!