Проведення науково-практичної конференції

17 квітня 2019 р. у Київському коледжі комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету відбулася І науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні проблеми професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти (коледжах)».

У роботі конференції взяли участь викладачі, інші педагогічні працівники та студенти коледжу. Загальна кількість учасників склала понад 70 осіб.

Учасниками конференції обговорено проблеми професійної освіти в умовах інтеграції до європейського освітнього простору, модернізації навчально-виховного процесу в коледжах у контексті європейських вимог, ступеневої підготовки фахівців, застосування інноваційних освітніх технологій та забезпечення конкурентоспроможності випускників.

Напрями роботи конференції:

1.Наукові дослідження з проблем теорії та методики професійної освіти.

2.Оновлення змісту та технологій професійної підготовки студентів у контексті майбутньої кваліфікації й вимог роботодавців.

3. Науково-дослідницькі роботи студентів.

Конференція стала доцільним і цілком вчасним заходом, що передбачає виявлення та поширення новаторського досвіду, ознайомлення з результатами наукових пошуків.

З доповідями на актуальні теми на пленарному засіданні виступили:

1. Інноваційні підходи до удосконалення моделі підготовки фахівців у коледжі в контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту». Параніч В. П. – директор коледжу, доцент, к. психол. н.

2. Стратегічні параметри інституційної спроможності коледжів України в ХХІ столітті. Яровий І.М. – заступник директора з навчальної роботи, к.е.н.

3. Сучасний підхід до організації тренінгів з розвитку ділового спілкування студентів ЗВО. Аржанцева А.М. – викладач економічних дисциплін.

4. Академічна доброчесність як необхідна складова сучасної вищої професійної освіти. Крещанова С.Л. – викладач англійської мови.

5. Особливості поведінки дітей підліткового віку. Бураченкова І.В. – викладач природничих дисциплін.

6. Проблеми формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності в процесі підготовки фахівців технічних спеціальностей. Спис І.С. – викладач спецдисциплін.

7. Навчальні та розвиваючі комп’ютерні ігри. Бабій В., Попов Д. – студенти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»; науковий керівник Висоцька О.І.

Тематика доповідей учасників конференції є підтвердженням того, що на сучасному етапі розвитку суспільства освіта займає одне із провідних місць і потребує проведення подальших реформ, у тому числі в сфері вищої освіти та професійної підготовки фахівців.

Важливо, що успіхи, досягнуті окремими викладачами та студентами стали надбанням усіх учасників конференції, а відтак стимулюватимуть та активізуватимуть їхню творчу інноваційну діяльність.

За підсумками роботи конференції була прийнята резолюція та надрукований збірник статей та тез доповідей.