16 травня 2019року в НАУ відбулася І Міжнародна науково-практична конференція «MATLAB та комп’ютерні обчислення в освіті,науці та інженерії»,в якій прийняли участь викладачі Чуйков А.С. та Полющенко І.В.Вони мали змогу ознайомитися з напрацюваннями провідних фахівців в галузі математики,програмування,систем управління,фінансової економіки. Досвід, який отримали викладачі, буде використовуватися в освітньому процесі коледжу.

Організатор конференції – професор кафедри «Системи управління літальними апаратами» НАУ , д.тех.наук Гаєв Є.О., викладачі коледжу Чуйков А.С. та Полющенко І.В.

Демонстрація оглядової доповіді Гаєва Є.О. «Роль математичного пакету MATLAB в інженерній освіті»