Опубліковано наукову статтю «Вибір шляхів формування інформаційної культури в підготовці майбутніх фахівців економічного профілю» завідувача навчально-методичним кабінетом Полющенко І.В. на матеріалі підготовки молодших спеціалістів спеціальності «Економіка» в щоквартальному науково-методичному журналі «Освіта та розвиток обдарованої особистості»