З 1 вересня 2019 р. для студентів коледжу, які навчаються за спеціальністю «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», почав втілюватися проект спільного викладання окремих дисциплін з науково-педагогічними працівниками Національного авіаційного університету. Зокрема, новації стосуються дисциплін: «Автоматизація технологічних процесів» і «Програмне забезпечення моделювання систем автоматизації».

Так, викладачі кафедр «Авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів» і «Систем управління літальними апаратами» професор, к. тех. наук Сергєєв І.Ю. та професор, д. тех. наук Гаєв Є.О. проводять заняття в групі А-41 в спеціалізованих лабораторіях, де студенти мають змогу провести експерименти за допомогою навчальних стендів, програмувати контролери, виконувати дослідження систем у математичному середовищі MATLAB.

Інтеграція освітнього процесу Коледжу та Університету продовжується!