Опубліковано наукову статтю «Планування міжпредметних зв’язків, орієнтованих на формування інформаційної культури майбутнього фахівця як складника його духовної культури» завідувача навчально-методичним кабінетом Полющенко І.В., побудовану на матеріалах підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Економіка» в збірнику наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи».

В статті досліджено різні способи планування міжпредметних зв’язків, практика їх використання. На основі аналізу й узагальнення наукових джерел виконано емпіричні дослідження процесу формування інформаційної культури в майбутніх фахівці-економістів.