Сучасний світ вимагає від нас засвоєння великих обсягів інформації, ефективного використання новітніх технологій та належного рівня володіння іноземною мовою. Інтернет та спеціальні навчальні комп'ютерні програми розширюють наші можливості.

07.10.19. викладач комісії іноземної мови Хрещенко Н.В. провела відкрите заняття на тему «Masters of Invention», під час якого продемонструвала принципи роботи з Інтернет додатками, які активно використовуються для організації навчальної роботи.

Студенти спеціальності «Програмна інженерія» (гр. П-31) ознайомились з перевагами роботи в додатках Quіzlet, Learningapps; представили власні проекти про відомих винахідників, створені у PowerPoint; навчились створювати електронні ментальні карти у додатку Coggle.

На занятті були присутні викладачі комісії іноземної мови, які підтримали колегу і схвалили методи застосування Інтернет-технологій в процесі викладання іноземної мови, використані Хрещенко Н.В.