Опубліковано наукову статтю «Авторський дидактичний матеріал з використанням інноваційних освітніх технологій» завідувача навчально-методичним кабінетом Полющенко І.В. в щоквартальному науково-методичному журналі «Освіта та розвиток обдарованої особистості», побудовану на матеріалах підготовки молодших спеціалістів. В статті звернено увагу на продуктивну діяльність, метою якої є створення умов для творчого саморозвитку та самореалізації студентів.