Вітаємо!

30 листопада 2019р. викладачі Київського коледжу комп’ютерних технологій та економіки отримали сертифікат про прийняття активної участі у роботі III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «НАУКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

В умовах реформування системи фахової передвищої освіти в Україні перед викладачами коледжу постає задача підвищити роль викладання математики через застосування задач, професійно орієнтованих на спеціальність здобувача фахової передвищої освіти. Викладачами математики Сукач Т.М. та Чуйковим А.С. була розроблена система прикладних задач з розділу «Диференціальне числення» для студентів технічних спеціальностей коледжу і представлена на III МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «НАУКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ», яка проходила 30-31 жовтня 2019 р.

Обговорення пошуків нових технологій з формування професійних компетентностей випускників коледжу засобами математики триває. І викладачі нашого славетного коледжу приймають в ньому активну участь.