Викладачi коледжу к.п.н., доцент Т.М. Сукач, к.е.н. І.М. Яровий опублікували статтю "Формування професійних компетентностей здобувачів вищої та передвищої освіти засобами математики" в журналі "Вісник університету імені Альфреда Нобеля". Серія "Педогогіка і психологія" #2 (18) 2019, який зареєстровано у міжнародних наукометричних базах і директоріях Ulrich's Periodicals Directory, Directory of Open Access Jornals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, індексується в Google Scholar та інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.