Століття діджиталізації є також і століттям обліку. Певні пізнання в галузі обліку, податків та звітності стали першої необхідністю.

Ще Франклін казав: «У житті не можна уникнути двох речей – смерті і податків». І справді, життя сучасної людини цілком залежить від функціонування суспільства і держави, а значить і від розвитку економіки. У свою чергу, не існує жодної сфери економічної діяльності, яка б тим чи іншим чином не залежала від системи оподаткування. Правильно обрана, економічно і соціально обґрунтована податкова система спроможна стати дієвим важелем піднесення економіки, спонуканням до активації інвестиційних процесів, розширенням господарської діяльності, підвищенням добробуту населення.

11 березня в ККТЕ НАУ було проведено відкрите заняття на тему: «Податки – це ціна цивілізованості суспільства» з дисципліни «Податкова система» зі студентами групи Е-696-31 спеціальності «Економіка».

Метою заняття було узагальнення та систематизація знань студентів з основних елементів податкової системи України.

Викладач обліково-фінансових дисциплін Харченко Інна Георгіївна також поставила собі за мету – спонукати студентів щодо обов’язковості сплати податків, розвиток у студентів швидкості реагування, логічного та економічного мислення, а також виховання у студентів почуття колективізму, артистизму, відповідальності за результати спільної праці і, головне, фахове задоволення за обрану професію.

Заняття було проведено у формі Performance-проєкту, з використанням мультимедійних технологій.

Зміст заняття полягав у театралізованому шоу з історії виникнення податків, наукового підходу до податкової системи зарубіжних країн, знання податкового законодавства, презентацій щодо існування цікавих та безглуздих податків у світі, цікавої вікторини. Кожен студент був в своїй ролі істориками, фіскальними інспекторами, бюджетниками, науковцями, тіньовиками, податківцями, бізнесменами, обмінялися своїми думками, знаннями. Студенти з цікавістю та завзяттям готувались до заняття – підготували виступи та показали відмінні знання з основ податкової системи. Вони, обмінюючись думками, ідеями, знаннями, стали багатшими інтелектуально, дізнались про податки та податківців; пробували розвивати підприємницькі та бізнесові якості, розвивали свої творчі здібності.

Мету відкритого заняття було досягнуто!