«Школа молодого педагога»

Сучасний етап розвитку системи освіти характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію освітнього процесу відповідно до вимог часу. Характерною особливістю розвитку сучасної освіти є пошук нових форм, методів і засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій. 04.11.20. в рамках засідання «Школи молодого педагога» відбувся навчальний онлайн-практикум на тему "Побудова заняття: структура, функції та етапи навчального процесу, технології навчання", на якому викладач вищої категорії Крещанова С.Л. поділилася своїм педагогічним досвідом з молодими викладачами.

Виступ супроводжувався тематичною презентацією, яка мала на меті акцентувати увагу присутніх на основних принципах організації навчального процесу та сучасних технологіях навчання, які активно використовуються в закладах вищої та фахової передвищої освіти.

Окремо розглядалося питання про доцільність застосування освітніх платформ та різноманітних додатків Google в освітній діяльності. Також були продемонстровані новітні методи і технології дистанційного навчання, які використовуються викладачами комісії іноземної мови.