Онлайн–засідання «Школи молодого викладача» на тему: "Веб-сайт навчальної дисципліни, як інструмент покращення якості надання освітніх послуг в коледжі"


Сьогодні одним із актуальних питаннь модернізації освіти є не тільки пошук нових форм, методів і засобів навчання, але й навчання в умовах пандемії.

Саме цьому питанню було присвячено онлайн–засідання «Школи молодого викладача» на тему: "Веб-сайт навчальної дисципліни, як інструмент покращення якості надання освітніх послуг в коледжі", яке відбулося 09.12.2020 р.

Своїм досвідом з молодими викладачами поділився Яровий І.М., к.е.н., викладач вищої категорії, старший викладач випускової комісії спеціальностей 051 «Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Виступ супроводжувався демонстрацією власного сайту з навчальної дисципліни «Менеджмент та маркетинг».

Під час проведення заходу викладачі мали змогу ознайомитися з методикою розробки власного веб –сайту, прикріплення його на сайт коледжу.