Школа молодого викладача "Викладач як особистість"


Кардинальні соціально-економічні зміни, що відбуваються в українському суспільстві, безпосередньо торкаються і галузі освіти як частини його соціально-культурного життя.

В даний час освіта переживає процес модернізації – корінних змін в системі сформованих економічних і суспільних відносин.

Основним суб’єктом реалізації змін, що відбуваються в освіті, є фігура педагога. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року вказує на те, що кваліфіковані, підготовлені на сучасному рівні педагогічні кадри грають ключову роль в модернізації освіти.

Саме тому проблемі розвитку особистості викладача було присвячене чергове онлайн-засідання «Школи молодого викладача» в коледжі, яке відбулося 01.02.2021 р.Своїм досвідом з молодими викладачами поділилася Портна Маргарита Григорівна, спеціаліст вищої категорії, викладач–методист, голова циклової комісії природничих дисциплін.Під час спілкування з молодими педагогами були розглянуті актуальні питання, що супроводжувалися цікавою презентацією, наводилися переконливі життєві приклади, виконано ретроспективний аналіз портрету викладача, що змінився протягом останнього століття, а високий рівень викладу матеріалу слугує зразком для викладачів-початківців. Заняття значно збагатило педагогічну скарбничку учасників засідання.