Школа молодого викладача "Роль та види контролю знань студентів"


У закладах фахової передвищої освіти контроль якості навчання студентів слід розглядати важливим складовим елементом системи підготовки фахівців, що допомагає визначити рівень знань, умінь і навичок, ступінь сформованості компетентностей здобувачів освіти, виявити труднощі, які виникають у них у процесі навчання, стимулювати самостійну роботу, отримати інформацію, необхідну для вдосконалення освітнього процесу. Контроль, таким чином, виконує освітню, діагностичну, виховну, вимірювальну та оцінкову, розвиткову, прогностично-методичну та інші функції. Враховуючи важливість цього аспекту для педагогічної діяльності, Савіною Ларисою Петрівною, викладачем-методистом 25 лютого 2021 р. було проведено у Школі молодого викладача заняття на тему: «Роль та види контролю знань студентів». Захід було проведено онлайн на високому методичному рівні. Надзвичайно змістовно, актуально, сучасно, креативно! Теоретичні викладки супроводжувалися прикладами та висновками з власного педагогічного досвіду.

Впевнені, що викладачі–початківці скористаються отриманими знаннями у своїй професійній діяльності.