Cтуденти відділення "Телекомунікації та радіотехніка" захистили дипломні проекти


Дипломний проект – це концентрація вмінь, знань, зусиль отриманих студентами за 4 роки навчання в коледжі. І ось як результат захист дипломних проектів здобувачами освіти в Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Він показав високий рівень теоретичних й практичних навичок, умінь, про що свідчить висока якість захисту дипломних проектів. 72% студентів були оцінені Державною кваліфікаційною комісією на ”добре” та ”відмінно”. Двоє випускників спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» отримали дипломи з відзнакою.

Цього року до захисту було представлено 53 дипломних проекти. З них: 21% – з виготовленням діючого макета, 57% – з виготовленням документації у форматі 3D. 11 представлених проектів (27 %) – це проекти з апробацією, 4 проекти (9,7 %) – з впровадженням.

Захист проводить дипломник Ковальчук О.В. за темою “Пристрій світломузикальний на МК atmega 328 (з виготовленням, з апробацією)”

Роботу на тему “Рухомий рядок світлодіодний (з виготовленням)” представляє випускник Миронович О.О.

Діюча модель розроблена та виготовлена разом з однокурсницею Примачок М.О. дозволяє виводити необхідну інформацію про діяльність коледжа на табло встановленому на фасаді коледжа.

Розроблений та виготовлений випускниками Григоренком В.О. та Зубом В.О. охоронний пристрій на Atmega 64 успішно впроваджений в охоронну систему коледжа.

Захист дипломного проекта “ Метеостанція домашня (з оформленням документації в форматі 3D, з апробацією)” студентом Кузнєцовим О.Д. (диплом з відзнакою).

Демонструє роботу підсилювача потужності звукової частоти на 20 Вт Кирик О.С. (диплом з відзнакою).

Результати захисту оголошує голова ДКК Голець Є.І. Він сердечно вітає випускників та щиро бажає нових звершень і досягнень, успіхів у майбутній професійній діяльності, кар`єрного розвитку та вдосконалення в обраній професії.

Нехай успішним, впевненим, яскравим буде старт на новій сходинці життя!