Засідання міського методичного об’єднання економіко-аналітичного циклу ЗФПО м.Києва на базі ВСП "Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки НАУ"


20.10.21 на базі ВСП "Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки НАУ" відбулось засідання міського методичного об’єднання економіко-аналітичного циклу ЗФПО м.Києва. У засіданні взяли участь 25 викладачів економічного профілю провідних коледжів столиці. Метою засідання було обмін досвідом між досвідченими викладачами економіко-аналітичного циклу ЗФПО. Учасникам методоб’єднання було продемонстровано потужну комп’ютерно-інформаційну базу коледжу і цікава програма.

На засіданні були заслухані та обговорені такі питання:

1. Тренінг «Креативність у роботі викладача» ( О. Ковальова, кандидат психологічних наук, завідувач відділу проєктування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, методист Національного центру «Мала академія наук України»);

2. Впровадження стандартів ЗФПО освітньо-професійного рівня "фаховий молодший бакалавр" (І. Яровий, кандидат економічних наук, викладач-методист, член підкомісії зі спеціальності 051 Економіка Науково-методичної комісії з бізнесу, управління, соціальної роботи та сервісу (НМК 3) сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, заступник директора коледжу з НВихР);

3. Практичне навчання в ЗФПО в умовах змішаного навчання (Н. Гальмакова, викладач-методист, голова випускової комісії спеціальностей 051 Економіка та 072 Фінанси, банківська справа та страхування);

4. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (О. Озерова, провідний консультант групи експертної підтримки журналу «Головбух», експерт системи Експертус – Головбух, ТОВ «Міжнародний центр фінансово – економічного розвитку – Україна»);

5. Ознайомлення та затвердження плану роботи міського методичного об’єднання викладачів економіко-аналітичного циклу ЗФПО м. Києва на 2021 – 2022 навчальний рік. ( І. Харченко, викладач-методист, голова міського методичного об’єднання викладачів економіко-аналітичного циклу ЗФПО м. Києва);

6. Створення та затвердження членів оргкомітетів для організації і проведення міських конкурсів (члени ММО);

7. Участь членів ММО у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Компетентнісний підхід до підготовки фахівців економічного та технічного профілю у ЗФПО» (І. Яровий, організаційний комітет).

Проведена зустріч стала чудовою нагодою показати досвід роботи викладачів випускової спеціальності 051 Економіка та 072 Фінанси, банківська справа та страхування, їх високу фахову майстерність та професіоналізм.