Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентісний підхід до підготовки фахівців економічного та технічного профілю у ЗФПО»


22 листопада 2021 року на базі ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету» за підтримки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» відбувся непересічний науковий захід - Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентісний підхід до підготовки фахівців економічного та технічного профілю у ЗФПО».

До організаційного комітету конференції увійшли:

Зіатдінов Юрій Кашафович – доктор технічних наук, професор, Дійсний член (Академік) Аерокосмічної Академії України, в.о. директора ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ».

Сафонов Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Паржницький Віктор Валентинович – кандидат педагогічних наук, начальник відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Параніч Віктор Петрович – кандидат психологічних наук, доцент, заступник директора з навчально-методичної роботи ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ».

Ївженко Юрій Васильович – кандидат педагогічних наук, завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів в системі фахової передвищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Кузнєцова Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Яровий Ігор Миколайович – кандидат економічних наук, заступник директора з навчально-виховної роботи ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ».

З вітальними словами до учасників конференції звернулись професори Сафонов Юрій Миколайович та Зіатдінов Юрій Кашафович, які відзначили актуальність тематики конференції та побажали генерації нових ідей в контексті компетентнісного підходу, цiкавих доповiдей та дискусiй.

В роботі конференції взяли участь представники таких закладів освіти, наукових установ, організацій:

 • Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ;
 • Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ», м. Київ;
 • ПП «Політек-Софт», м. Київ;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ;
 • Запорізький національний університет, м. Запоріжжя;
 • Білгород-Дністровський коледж природокористування, будівництва та комп’ютернихтехнологій, м. Білгород-Дністровський;
 • ПТНЗ «Фінансово-правовий коледж», м. Київ;
 • Київський електромеханічний фаховий коледж, м. Київ;
 • ВСП «Фаховий коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету», м. Київ;
 • ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету», м. Київ;
 • ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ», м. Київ;
 • Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка, м. Київ;
 • Київський фаховий коледж електронних приладів;
 • Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури, м. Дніпро;
 • Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства, м. Київ;
 • ВСП «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету», м. Запоріжжя;
 • ДВНЗ «Харківський коледж транспортних технологій», м. Харків;
 • Фаховий коледж Університету економіки та права «КРОК», м. Київ;
 • Чортківський медичний фаховий коледж, м.Чортків;
 • Комунальний заклад Київської обласної ради «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж»;
 • Відокремлений структурний підрозділ «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України», м.Заліщики;
 • Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права, м. Бердичів;
 • Прилуцький агротехнічний коледж, м. Прилуки;
 • Лубенський лісотехнічний фаховий коледж, м. Лубни;
 • ВСП «Фаховий коледж ДДАЕУ», м. Дніпро;
 • Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський автотранспортний фаховий коледж національного університету водного господарства та природокористування», м.Рівне;
 • Дніпровський фаховий політехнічний коледж, м. Дніпро;
 • ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ»;
 • ВСП «Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж» УНУС, м.Тальне;
 • «Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради;
 • ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну», м. Харків;
 • Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В.І.Литвиненка м. Кременчук;
 • Відокремлений структурний підрозділ «Чигиринський економіко – правовий фаховий коледж Уманського національного університету садівництва», м.Чигирин;
 • ВСП «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості НУХТ», м. Львів;
 • «Жовтоводський промисловий фаховий коледж Дніпровського національного університету ім. О.Гончара», м. Жовті Води;
 • Харківський державний автомобільно-дорожній коледж, м. Харків;
 • ВСП «Фаховий економічний коледж ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» м. Київ;
 • ВСП «Автотранспортний фаховий коледж КНУ», м. Кривий Ріг.

Ключові питання пленарного засідання конференції:

 • Творчий підхід до підготовки фахівців для інклюзивно орієнтованого соціально відповідального бізнесу;
 • Стандарт фахової передвищої освіти України – нова сторінка розвитку спеціальності: 051 «Економіка»;
 • Впровадження нових підходів до навчання у ЗФПО: результати дослідження;
 • Правове забезпечення компетентісного підходу до підготовки економістів у ЗФПО. Європейський досвід;
 • Використання конструктора Worldskills junior у практичних роботах студентів;
 • Особливості впровадження інноваційних технологій при підготовці студентів спеціальностей управлінського спрямування;
 • Ділова гра як інноваційна форма проведення практичних занять з менеджменту;
 • Використання графічних планшетів та віртуальних дощок на заняттях математики;
 • Використання сучасних інформаційних технологій як необхідна складова забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 • Ефективна комунікація як ресурс освітнього процесу ЗФПО;
 • Компетентнiсний пiдхiд до пiдготовки робітників в закладах професійної освіти;
 • Формування наукового мислення та заохочення до наукової діяльності студентів ЗФПО;
 • Розвиток цифрової культури студентів – бакалаврів у процесі вивчення дисципліни «Вища математика»;
 • Контроль та оцінювання рівня компетентнісних досягнень студентів економічних спеціальностей в сучасних умовах навчання;
 • Співпраця коледжу та стейкхолдерів у контексті професійної підготовки здобувачів освіти товарознавчого напрямку;
 • Досвід підготовки в Україні фахівців комерційного профілю в умовах навчально-тренувальної фірми;
 • Комунікативна культура викладача закладу фахової передвищої освіти;
 • Стан інформатизації фахової передвищої освіти на сучасному етапі;
 • Реалізація дистанційного навчання для здобувачів освіти на базі єдиного інформаційного середовища;
 • Використання технологій дистанційного навчання та онлайн-ресурсів в процесі організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти: виклики та перспективи;
 • Формування професійних компетентностей фахівця як ефективний засіб забезпечення якості освіти;
 • Формування ключових і професійних компетентностей у студентів економічних спеціальностей.

Далі виступи та обговорення продовжились на секційних засіданнях.

Секція 1. Впровадження новітніх технологій при викладанні дисциплін економічного та технічного профілю в контексті Закону України «Про фахову передвищу освіту».

Секція 2. Розвиток креативності та творчого потенціалу студентів – необхідна умова підготовки сучасного фахівця.

Секція 3. Практичний досвід забезпечення якості фахової передвищої освіти.

Матеріали та рекомендації за результатами будуть опубліковані у Збірнику матеріалів роботи конференції.