ІІІ студентська науково-практична конференція, присвячена 30-й річниці Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України


27 листопада 2019 р. у коледжі відбулася ІІІ-я студентська науково-практична конференція, присвячена 30-й річниці Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України.

Конференцію відкрив кандидат економічних наук Ігор ЯРОВИЙ, заступник директора з навчально-виховної роботи ВСП «КФКТЕ НАУ», який наголосив на актуальності наукової роботи студентів, в ході якої виховується компетентнісний підхід до відбору інформації та її аналітичної обробки. Важливим оратор назвав і обговорення тематики історичного та політичного значення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. Учасників конференції вітали кандидат педагогічних наук, зав. методичною частиною Лариса ТАНДИР та завідував відділення «Економіка і машинобудування» Анастасія АРЖАНЦЕВА.

Під час конференції виступили студенти: Олексій Лисенко (ІІІ-й універсал Центральної Ради як акт проголошення української державності), Анастасія Акімова (Молдавська автономія та Радянська Україна: досвід мирного співіснування політичних суб’єктів), Анна Кирпач (Проголошення Придністровської Молдавської Республіки та його соціально-політичні наслідки), Лідія Хиля (Історичне значення проголошення незалежності Карпатської України), Дар’я Михайленко (Ґенеза законодавства про охорону довкілля у містах), Вікторія Талько (Концепти державницької ідеології українських політичних партій в умовах «перебудови»), Анна Носач (Українська культура напередодні проголошення незалежності), Єлизавета Вознюк (Настрої національних меншин в Україні та їх вплив на проголошення незалежності), Даніїл Неук (Діяльність друкованих періодичних видань та проголошення незалежності України), Діана Клімовська (Роль парламентської опозиції у підготовці Всеукраїнського референдуму 1991 р.), Анастасія Косогова (Вплив зростання національної самосвідомості населення України на результати Всеукраїнського референдуму 1991 р.) та Юлія Соловар (Еволюція «референдумного законодавства» у сучасній Україні).

На завершення конференції із рекомендаціями та побажаннями виступили викладачі історичних дисциплін Ольга БАРДИШЕВА та Ірина ІЗОТОВА, які відзначили високий науковий рівень досліджень студентів, їх якісні доповіді та запропонували у майбутньому звернути увагу на історичну та політичну проблематику інших актуальних подій, приміром на острові Тузла, на Кримському півострові та Сході України.


alt : Програма конференції_2021.pdf