Школа молодого викладача


Кардинальні соціально-економічні зміни, що відбуваються в українському суспільстві, безпосередньо стосуються і галузі освіти як частини його соціально-культурного життя. Саме цій темі було присвячено чергове засідання “Школи молодого викладача”, чергове засідання якої відбулося 19 жовтня 2022р.

Змістовну, актуальну для педагогів-початківців інформацію підготувала викладач математичних дисциплін Тетяна Савіна в доповіді на тему: “Реалізація компетентнісного підходу на заняттях математики“.

Тьютор особливу увагу звернула на питання важливості формування загальних та спеціальних компетентностей здобувачів освіти в процесі вивчення математичних дисциплін, зважаючи на навчальну мету, завдання курсу в цілому, тієї чи іншої теми зокрема, наводячи дидактичні приклади з власного досвіду.

Слухачі «Школи молодого викладача» мали можливість ознайомитися не тільки з низкою важливих питань щодо формування фахових компетентностей, а й перейняти кращий досвід їх формування, зважаючи на специфіку викладання в коледжі - закладі фахової передвищої освіти.