Всеукраїнська науково-практична конференція «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ЗФПО»


Співорганізатори заходу - ДНУ «Інститут модернізації і змісту освіти», Рада директорів закладів фахової передвищої освіти м. Києва, ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету», ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету». Проблемними питаннями, що обговорювалися на пленарному та секційних засіданнях, були такі:

1. Проблеми педагогіки фахової передвищої освіти в контексті імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту» та шляхи їх вирішення.

2. Практичний досвід забезпечення якості фахової передвищої освіти.

3. Розвиток креативності та творчого потенціалу студентів – необхідна умова підготовки сучасного фахівця.

Викладачі нашого коледжу також узяли активну участь у конференції, а саме: Артем Чуйков, кандидат фізико-математичних наук, голова циклової комісії математичних дисциплін та Ірина Полющенко, викладач спеціальних дисциплін, виступили зі співдоповіддю ”Критерії стійкості систем автоматичного керування”, порушивши проблему формування інтегрованих компетентностей майбутніх фахівців спеціальності “Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології” в процесі викладання навчальні дисципліни “Вища математика” і “Теорія автоматичного регулювання та автоматичних регуляторів”; Анастасія Аржанцева, викладач економічних дисциплін, завідувач відділення “Економіки і машинобудування”, виступила з доповіддю “Формування економічних компетентностей фахівців телекомунікації та радіотехніки засобами дипломного проєктування”, зосередивши увагу слухачів на актуальності досліджень даного напряму, поділилася досвідом практичної реалізації питання в Київському фаховому коледжі комп’ютерних технологій та економіки НАУ. На конференції було порушено чимало актуальних питань, що стосуються як організації освітнього процесу в ЗФПО, так і освіти в цілому.