Підсумки щорічної науково-практичної конференції «Обмін педагогічним досвідом» з дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням» серед викладачів ЗФПО м. Києва

23 листопада 2022 року Міське методичне об’єднання викладачів іноземних мов м. Києва за підтримки Ради директорів ЗФПО провело щорічну науково-практичну інтернет конференцію «Обмін педагогічним досвідом» з дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Мета конференції:
- активізація творчої роботи викладачів ЗФПО;
- сприяння щодо педагогічного пошуку та удосконалення фахової майстерності викладача;
- ефективна побудова дистанційних процесів навчання, управління та контролю;
- заохочення викладачів до опанування сучасних передових технологій організації та проведення навчально-виховної роботи;
- обмін досвідом серед викладачів;
- розповсюдження нових форм, методів, систем передового досвіду педагогічної діяльності викладачів.

У конференції приймала участь голова циклової комісії іноземної мови Крещанова Світлана Леонідівна, яка виступила з доповіддю на тему «Навчальні відео як ключовий компонент Flipped Сlassroom». Крещанова С.Л. ознайомила присутніх з новітніми технологіями, які активно впроваджуються викладачами циклової комісії іноземної мови ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ» в умовах змішаного/дистанційного навчання. Слайди та фотографії, що супроводжували доповідь, дозволили більш детально представити інформацію і викликали інтерес у присутніх.