Студентська конференція “Економіка та економісти, значення економічної науки та сучасні виклики і загрози економічній безпеці України, їх трансформація”

На базі ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету» під керівництвом Базильчук Тетяни Григорівни - викладача економічних дисциплін, спеціаліста вищої категорії, педагогічного звання Старший викладач, 28 листопада 2022 року о 14:00 у дистанційному форматі за допомоги платформи Google WorkSpace відбулася студентська конференція “Економіка та економісти, значення економічної науки та сучасні виклики і загрози економічній безпеці України, їх трансформація” між студентами ІІ-го курсу спеціальностей 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування та 186 Видавництво та поліграфія, присвячена Дню економіста та сучасним реаліям, в яких опинилась економіка України.
Співучасниками конференції також були: Аржанцева Анастасія Миколаївна, завідувач відділення "Економіка та машинобудування", викладач економічних дисциплін, випускова комісія спеціальностей 051 Економіка та 072 Фінанси, банківська справа та страхування та Бачиш Оксана Миколаївна, викладач історії, циклова комісія суспільно-економічних дисциплін.
Мета Конференції – це популяризація досягнень українських економістів, науковців та бізнесменів. Розуміння їх вагомого внеску в розбудову не тільки вітчизняної економіки, але й у створення ними теорій, які збагатили світову економічну думку. Необхідність сформувати у студентів розуміння тієї ситуації в якій опиналася наша країна і економіка, та які існують шляхи подолання загроз економічної безпеки України і стали пріорітетними сьогодні.

Конференція проходила в рамках наступної тематики виступів студентів :
1. Якименко Маріанна, Д-21. Професія Економіста.
2. Шмакова Любов та Юлія Федоренко, Е-21. Значення економіки для людини та суспільства.
3. Поцілуйко Юліана, Е-21. Українські економісти ХІХ – початку ХХ століття.
4. Антонюк Вікторія, Максим Колесник, Вероніка Пойнер, Е-21. Всесвітньовідомі українські економісти та науковці.
5. Катерина Петрук, Е-21. Вадатурський Олексій Опанасович та компанія «НІБУЛОН», відео.
6. Крамаренко Ірина, Е-21. Нобілевські лауреати в галузі економіки.
7. Розсошко Вікторія, Надія Бабієнко, Е-21(Маргарита Сорока, Вероніка Радішевська, Ф-21). Як промисловість України долає воєнні виклики.
8. Ніжинський Влад, Ф-21. Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національної економіки у сучасних реаліях.
9. Максим Колесник, Е-21. Післявоєнні реформи України.

Так, наприклад, Маргарита Молибога, зазначила, що ще на початку ХХ століття український економіст Волобуєв Михайло Симонович заявив, що Україна має всі ознаки колонії Росії і економічно експлуатується нею. Волобуєв стверджував, що Україна має власні шляхи розвитку і що вона мусить підготуватись до вступу у світове господарство у випадку перемоги революції «не лише в колишній Росії, а по всій земній кулі» як рівноправна частина цього світового комплексу. Також студентами був представлений аналіз ситуації в якій опинилися галузі української промисловості, зважаючи на повномасштабне воєнне вторгнення, та було доведено необхідність формування механізму зміцнення конкурентних позицій національної економіки у сучасних реаліях.
Які ж пріорітети ставити в умовах війни? «Наша зброя - українські товари на полицях світових супермаркетів!» - закликає Вікторія Розсошко, та зазначає про необхідність збереження внутрішнього товаровиробника. Максим Колесник, представив інформацію щодо ключових задач, які на сьогодні стоять перед нашою державою та Плану відновлення і реформування української економіки.
Студенти ІІ-го курсу показала свою обізнаність не тільки в програмному матеріалі економічного спрямування, а й продемонстрували свою ерудицію та вміння працювати і представляти інформацію з різних джерел, обізнаність щодо непростої економічної ситуації, в якій опинилася Україна під тиском неспровокованої агресії з боку РФ. Виступи студентів були направлені на знаходження зв’язку між досягненнями економістів минулого та сьогодення, орієнтація на вже розроблені теорії та закони, та намагання знаходження правильних шляхів подолання викликів, які сьогодні долає українська економіка.

Битви виграє армія, а війну – економіка.

Під час війни бізнес повинен працювати!

Дякуємо всім учасникам Конференції за плідну працю! Разом до Перемоги!