ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ: ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТА 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

З метою продовження налагодження співпраці, 15 лютого 2023 року відбулася зустріч викладачів спеціальних дисциплін коледжу з робочою групою стейкхолдерів, очолюваною Кривопляс-Володіною Людмилою Олександрівною, керівником навчального центру ТОВ «КАМОЦЦІ» професором, д.т.н.

Під час зустрічі особливу увагу було звернуто та такі обговорювані питання:

  • удосконалення освітньо-професійних програм спеціальностей 151 «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології» та 133 «Галузеве машинобудування»;
  • залучення до викладацької роботи, консультування, спільного укладання навчальних програм, методичних та навчальних матеріалів провідних фахівців підприємства;
  • проведення навчальних семінарів на базі підприємства;
  • укладання договору на проведення всіх видів практик на підприємстві, що є потенційним для працевлаштування здобувачів фахової передвищої освіти;
  • участь представників підприємства в оцінюванні якості знань здобувачів фахової передвищої освіти під час проведення державної атестації.

Саме ця робоча зустріч не тільки дала змогу переглянути ще раз поновлені освітньо-професійні програми, а й привернути увагу стейкхолдерів до важливості проблеми працевлаштування випускників спеціальностей 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ», 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» до найпрестижніших, конкурентоспроможних підприємств України й зарубіжжя; виявити заківленість коледжу в співпраці з ТОВ «КАМОЦЦІ» - світового лідера з пневматичних технологій.