Обговорення освітньо-професійних програм 2023 року вступу на спеціальності 072 Фінанси, банківська, справа, страхування та фондовий ринок

17 лютого 2023р. в рамках співпраці в дистанційному форматі на платформі ZOOM між робочими групами розробників освітньо-професійної програми 072 Фінанси, банківська, справа, страхування та фондовий ринок коледжу та кафедри фінансів, обліку та оподаткування НАУ було проведено зустріч з питань обговорення освітньо-професійних програм 2023 року вступу.

Наш коледж є структурним підрозділом НАУ і багато випускників коледжу продовжує навчання в НАУ, особливої уваги заслуговує створення простору для надання освітніх послуг, які забезпечують реалізації ступеневої підготовки фахівців за схемою ОКС "Фаховий молодший бакалавр" - ОС "Бакалавр".

Під час зустрічі проаналізували взаємозв’язок і спадкоємність освітньо-професійних програм відповідних фінансово-облікових спеціальностей, що дозволить майбутнім фахівцям в повній мірі реалізувати свої професійні здобутки.

Колектив кафедри, гаранти ОПП, зокрема Рибак Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри поділилися своїм досвідом розробки ОПП. Також завідувач кафедри Косова Тетяна Дмитрівна, доктор економічних наук, професорка, звернула увагу на наданні методичної та консультативної допомоги з боку науково-педагогічних працівників НАУ, організації роботи з підвищення кваліфікації викладачів випускової комісії 072 та 051 коледжу на базі Університету.

Зустріч пройшла в конструктивній результативній бесіді, домовились про подальшу співпрацю в обговоренні ОПП, профорієнтації, обміну професійним досвідом.