Ознайомлення з особливостями освітньо-професійної програми спеціальностей 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" та 051 "Економіка"

6 та 7 березня 2023 р. відбулася онлайн- зустріч здобувачів фахової передвищої освіти спеціальностей 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" та 051 "Економіка" з гарантом освітньо-професійної програми, головою випускової комісії Наталією Гальмаковою . На зустрічі були присутні керівники академічних груп (Алла Кабаненко, Маргарита Портна, Інна Харченко, Діана Михайлова) та завідувач відділення «Економіка та машинобудування» Анастасія Аржанцева. Здобувачі освіти були ознайомлені з особливостями освітньо-професійною програми як документа, що визначає освітні компоненти в межах спеціальностей, містить перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів, потрібних для виконання тієї чи іншої програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), які повинен опанувати здобувач освіти.