Спеціальність “Телекомунікації та радіотехніка” має велике майбутнє.

Студенти ІV курсу виявляють не тільки набуті теоретичні знання, але й сформовані практичні вміння. Під керівництвом провідних спеціалістів випускової комісії “Телекомунікації та радіотехніка” Михайла ЮРОВИЦЬКОГО та Лесі ПОРНЯКОВОЇ відбувся захист КУРСОВИХ проєктів із дисципліни "Конструювання РЕА". Студенти та викладачі комісії плідно працювали, результат роботи - якісна професійна підготовка майбутніх спеціалістів.