Обговорення освітньо-професійних програм «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка» з випускниками коледжу

Вже стало традицією щороку, навесні випускники коледжу спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» відвідують стіни рідного коледжу.

25 квітня 2023 року відбулося обговорення освітньо-професійних програм спеціальностей 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка, в якому взяв участь випускник 2017 року Глей Олег спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

В обговоренні ОПП взяли участь голова випускової комісії спеціальностей 133 та 151 Сороченко А.М., викладач спеціальних дисциплін Полющенко І.В., здобувач магістратури кафедри «Авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів» Національного авіаційного університету Глей Олег.

Проаналізували сучасний стан підготовки здобувачів освіти, зміст освітніх компонентів і фахових компетентностей, потрібних у підготовки фахівців конкурентоспроможних на ринку праці.