Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція «Перші кроки: науковий пошук студентів фахових коледжів»

18 травня 2023 р. Ілля Головко, студент групи А-737-31 (науковий керівник викладач спеціальних дисциплін Ірина Полющенко), узяв участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній онлайн-конференції «Перші кроки: науковий пошук студентів фахових коледжів», що проходила у Фаховому коледжі «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка.

Тези доповіді «Формування фахових компетентностей здобувачами освіти спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» під час проходження навчальної практики на підприємстві «КИЇВХЛІБ» були підготовлені за матеріалами навчальної монтажно-налагоджувальної практики на підприємстві-стейкхоледері, де студенти ІІІ курсу спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» проводили науково-дослідницьку роботу з утилізації тепла. Саме цей матеріал і був представлений Іллею Головком в секційному напрямі конференції «Інноваційний розвиток економіки України: економічні, управлінські та правові аспекти».