Захист дипломних проєктів випускників спеціальності 133 Галузеве машинобудування

26 червня 2023 р. на відділенні «Економіка та машинобудування» відбулася знаменна подія – захист дипломних проєктів випускників спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Саме написання дипломних робіт, їх захист є показником не тільки якості знань, здобутих студентами під час навчання в коледжі, рівня їх фахових умінь і навичок, а й свідченням готовності молодого спеціаліста до виконання професійних обов’язків, здобуття вищої фахової освіти, сформованості активної громадянської позиції.

Голова Державної екзаменаційної комісії Віктор Ковальов, доцент кафедри конструювання машин НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», відзначив актуальність тем дипломних проєктів, їх практичне спрямування, фахову зацікавленість студентів, їх усвідомлене ставлення до майбутньої професійної діяльності. Треба зазначити, що саме спеціалісти з галузевого машинобудування вкрай необхідні в усіх галузях народного господарства як у мирний, так і у воєнний час, а особливо в період майбутньої відбудови України після Перемоги.

Усього до захисту було представлено 20 дипломних проєктів; усі вони були успішно захищені з такими результатами:

  • «відмінно» - 5 проєктів;
  • «добре» – 10 проєктів;
  • «задовільно» – 5 проєктів.

Випускник Віктор Леонов одержав диплом особливого зразка (з відзнакою).

Вітаємо наших випускників з успішним захистом дипломних проєктів! Бажаємо щасливого майбутнього, успішної професійної кар’єри. Усе буде Україна і ми разом з нею!

Анастасія АРЖАНЦЕВА,
завідувач відділенням,
Андрій СОРОЧЕНКО,
голова ВК спеціальностей 133 і 151