Здобувачі освіти груп Е-31 та Ф-31 пройшли державну атестацію

Наприкінці червня цього навчального року здобувачі освіти груп Е-31 (спеціальність 051 «Економіка») та Ф-31 (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») пройшли державну атестацію як кваліфікаційний іспит, складаючи який виявили знання з п’яти фахових дисциплін. Здобувачі освіти за час навчання оволоділи навиками сучасного економічного мислення, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання типових спеціалізованих задач та практичних проблем.

Саме кваліфікаційний іспит спрямований на перевірку досягнень результатів навчання, визначених стандартом та освітньо-професійною програмою. Заклад фахової передвищої освіти на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка продемонструвала відповідність результатів навчання вимогам відповідної програми, освітньо‐професійний ступінь фахового молодшого бакалавра.

Результати кваліфікаційного іспиту в цілому добрі та відмінні: випускники готові до виконання професійних завдань на робочих місцях, що дуже важливо за умов відновлення економіки країни після нашої Перемоги.

Бажаємо нашим випускникам професійних успіхів, здйснення мрій! Слава Україні!