Захист дипломних проєктів випускників спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»

27 та 28 червня 2023р. на відділенні «Економіка та машинобудування» відбувся захист дипломних проєктів випускниками спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Під час захисту дипломних робіт випускники виявили в цілому високий рівень фахової компетентності, відповідні теоретичні знання, а головне - готовність до виконання професійних обов’язків, майбутньої фахової кар’єри.

Голова Державної екзаменаційної комісії Галина Богдан, доцент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», відзначила актуальність тем дипломних проєктів, їх новизну, практичне спрямування, усвідомлене ставлення випускників до майбутньої професійної діяльності. Фахівці в галузі автоматизації мають сформовані вміння щодо вибору технічних засобів автоматизації на основі вимог до сучасних автоматизованих систем та зможуть забезпечити якісну експлуатацію їх.

До захисту було подано 25 дипломних проєктів, що були успішно захищені з такими результатами:

  • «відмінно» - 11 проєктів;
  • «добре» – 8 проєктів;
  • «задовільно» – 6 проєктів.

Вітаємо випускників з успішним захистом дипломних проєктів! Віримо в ПЕРЕМОГУ! СЛАВА УКРАЇНІ!

Анастасія АРЖАНЦЕВА,
завідувач відділенням,
Ірина ПОЛЮЩЕНКО,
викладач спецдисциплін.